5/11/17

VTVCab Đồng Nai - Khuyến mãi tháng 11/2017

VTVCab Đồng Nai thông báo chương trình khuyến mãi cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Truyền hình cáp + Internet ở:
- Đồng Nai
- Biên Hoà

I/ Chính sách tặng tháng
1/ Đối với khách hàng chưa sử dụng dịch vụ VTVcab đăng ký sử dụng dịch vụ THC/THS - Internet của VTVcab.
- Khách hàng đóng trước 03 tháng tặng 01 tháng
- Khách hàng đóng trước 05 tháng được sử dụng 07 tháng(trung bình 164,000/tháng)
- Khách hàng đóng trước 10 tháng được sử dụng 14 tháng​(trung bình 164,000/tháng)

2/ Đối với khách hàng đang sử dụng DV THC/THS đăng ký thêm internet.
- Khách hàng đóng trước 03 tháng tặng 01 tháng.
- Khách hàng đóng trước 06 tháng được sử dụng 08 tháng(trung bình 173,000/tháng)​
- Khách hàng đóng trước 12 tháng được sử dụng 16 tháng​(trung bình 173,000/tháng)​​

II/Chính sách vật tư - Phí hòa mạng
1/ Vật tư lắp đặt: Hỗ trợ 80%
2/ Phí hòa mạng: Miễn phí
3/ Phí thiết bị: Trang bị có hoàn lại

Lưu ý: Chính sách áp dụng cho gói 10MB trở lên.

Đăng ký

Đăng ký
Đăng ký

Fb

Fb
Messenger

LiveChat

LiveChat
LiveChat

Hotline

Hotline
Hotline